Schade aan uw voertuig door een ander!

Schade aan uw auto door derden – Allrisk verzekerd

Bent u Allrisk verzekerd dan stelt u uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte d.m.v. een Europees schadeformulier. De maatschappij zal de schade gaan verhalen bij de tegenpartij en u kunt uw voertuig laten repareren. Let wel op, voor u de reparatie laat uitvoeren overleg eerst met ons de schade en gebeurtenis. Wij kunnen met u de polisvoorwaarden doornemen en aangeven hoe het beste te handelen.

Schade aan uw auto door ander – Geen Allrisk verzekering?

Heeft u geen Allrisk voor uw auto afgesloten, WA of Beperkt Casco, dan moet u zelf de schade verhalen bij de tegenpartij. Uw eigen verzekeraar zal in deze situatie niets voor u kunnen betekenen tenzij u een rechtsbijstandverzekering heeft, bijvoorbeeld een verhaalrechtsbijstand!

Wilt u zelf de schade verhalen dan stelt u de tegenpartij of zijn/haar verzekeraar aansprakelijk. Dit doet u door een brief te sturen met een kopie van het ingevulde schadeformulier. In de brief vermeld u in elk geval de datum, het tijdstip en de locatie van het ongeval en geeft u aan waarom u vindt dat de tegenpartij aansprakelijk is.

Voordat u een schadevergoeding aan de dader kunt vragen, moet u natuurlijk precies weten hoe groot de schade aan de auto is. Een schade-expert kan het juiste schadebedrag bepalen.          Bij een schade van 500 euro of meer bent u zelfs verplicht een schade-expert te raadplegen. Bij kleine schades kunt u eventueel ook een indicatie opvragen bij een garagebedrijf.

Tip! Doe bij schade door diefstal, inbraak of vandalisme altijd aangifte bij de politie. Het proces-verbaal heeft u nodig als u de schade wilt verhalen op de dader of diens verzekeraar.

Schade aan auto, dader onbekend?

Om de tegenpartij aansprakelijk te stellen, moet u natuurlijk wel zijn of haar gegevens hebben. Heeft u geen gegevens van de dader? Dan kunt u de schade proberen te verhalen bij de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer. Dit kan alleen als de schade is veroorzaakt met een motorvoertuig.

BRON: https://www.geld.nl/autoverzekering/service/schade-aan-auto-door-derden

WA of Beperkt Casco verzekerd?

Overleg met ons wat de mogelijkheden zijn betreft de rechtsbijstandverzekering, 026 445 3002 of per mail info@vonk-advies.nl. Onze adviseurs staan u graag te woord en kunnen u een passende verzekering aanbieden.